Donateur

Voor € 30,- per jaar kun je donateur worden van onze vereniging. 

Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, maar hebben - op enkele uitzonderingen na - dezelfde rechten en plichten als leden.
Donateurs zijn dus welkom bij onze activiteiten, maar uiteraard kunnen zij niet komen tennissen. 
Bij de ALV hebben zij geen stemrecht, maar wel een adviserende stem.

Wil je donateur worden? Neem dan contact op met onze ledenadministratie.