Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Beste barvrijwilliger,

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wilt steken in het draaien van bardiensten. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, is een website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in ons clubhuis.

Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten! 

Ga naar de website http://www.nocnsf.nl/IVA en ga naar "Gratis E-learning". 
Klik vervolgens op “Aan de Slag". Als je alles goed hebt bekeken en gelezen, kun je de toets gaan maken. Je moet hiervoor een account aanmaken. Klik in het scherm op Nieuw Account Aanmaken.
Vul vervolgens de gevraagde gegevens in. In het veld Branche kies je voor Sportvereniging, vul als naam van de vereniging in TV Buren. Je krijgt daarna een email om je account te activeren en je kunt starten met de toets. Deze bestaat uit 15 vragen, waarvan je er 12 goed moet hebben. Na met goed gevolg afleggen van de toets kun je direct je certificaat downloaden. Het wordt ook nog per mail naar je toegestuurd. Wil je dit certificaat ook mailen naar [email protected] zodat we de certificaten in het clubhuis bij eventuele controle kunnen laten zien?
Mocht je het net niet gehaald hebben, dan is er nog de mogelijkheid van herkansing.

Let op!!
Bij controle zal onze vereniging een boete ontvangen in geval niet minimaal één bardienstmedewerker een certificaat heeft!

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen via [email protected]