Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Maaike van Veenendaal. Ik ben de echtgenote van Anton van Veenendaal en moeder van Manon en Gijs.

Je hebt me vast al wel eens op de baan gezien.

In mijn werkzaam leven ben ik zelfstandig ondernemer, waar ik mij bezig houdt met studiekeuze onderzoeken, loopbaanonderzoeken, coachen en auditen. Als gediplomeerd Vertrouwenspersoon werk ik samen met Anne Eleveld - Verschoor als externe vertrouwenspersonen. Dit betekent dat bedrijven ons inhuren als vertrouwenspersoon en wij voor de medewerkers en betrokkenen van dat bedrijf beschikbaar zijn als vertrouwenspersoon.

Waar ben ik voor te benaderen?

TV Buren doet er alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Echter, de praktijk bij verschillende sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaats vindt.

Als iemand jou binnen de club een onprettig gevoel geeft, dan wil het bestuur dat je bij iemand terecht kunt. En dan kan je bij mij terecht.

 

Ongewenst gedrag, wat is dat eigenlijk?

Kort samengevat; alle gedrag wat een ander vertoont en wat jij als negatief ervaart. Dat negatieve gedrag kan van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld roddelen), maar kan ook groepsgewijs gaan, zoals iemand buitensluiten. Het gaat vaak over het in een machteloze positie brengen van de ander, door buiten te sluiten, te pesten of te intimideren. Dat kan ook door agressie of seksuele intimidatie zijn.

 

Hoe kan ik, als vertrouwenscontactpersoon, jou helpen?

Mijn taak is om jou, als melder, op te vangen, naar je te luisteren en je de ruimte geven om je verhaal te doen. Samen onderzoeken we wat je kan doen om de situatie te veranderen. Mijn rol is jou, als melder, te begeleiden, voor te lichten en te adviseren.

Maar ik adviseer ook gevraagd én ongevraagd het bestuur en licht hen ook voor over hoe ze omgangsvormen en cultuur binnen de organisatie kunnen vormen of sturen.

 

Contactgegevens, waar zijn die te vinden?

06 4219 8912 is mijn telefoonnummer. En mijn email is: [email protected]