Collectieve ongevallenverzekering via de KNLTB

De KNLTB heeft ten behoeve van haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij VCL & Partners. Deze verzekering keert een bedrag uit als u door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Ook is er een beperkte dekking voor tandheelkundige behandelingen als gevolg van een ongeval.

Wie zijn er verzekerd?

Elk lid van de vereniging, voor zover en voor zolang hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:

·        Ten tijde van de gebeurtenis ingeschreven staat als officieel KNLTB-bondslid.
·        Geen contributieachterstand heeft 
·        Uitsluitend de amateursport beoefent.

Let op: Voor de ongevallenverzekering zijn alleen de leden van de KNLTB verzekerd. Dat betekent dat deze verzekering dus NIET geldt voor leden met een proeflidmaatschap omdat zij nog niet bij de KNLTB zijn aangemeld.

Voor welk bedrag is elk lid verzekerd?

·        In geval van overlijden - € 15.000,-
·        kinderen tot 16 jaar - € 3.000,-
·        personen van 70 jaar en ouder - € 6.000,-
·        In geval van algehele blijvende invaliditeit - € 30.000,-
·        kinderen tot 16 jaar - € 30.000,-
·        personen van 70 jaar en ouder - € 15.000,-

Kosten van tandheelkundige behandeling tot een maximum van - € 250,-

(dit zijn eenmalige uitkeringen)

Hoe zit de dekking in elkaar?

De verzekering is uitsluitend van kracht voor zover en voor zolang verzekerde zich voor een wedstrijd of training dan wel op grond van vrijetijdsbesteding bevindt op of rondom de tennisbaan van een vereniging, dan wel in het verenigingsgebouw. De verzekering is eveneens van kracht tijdens andere door een vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten op of rondom de tennisbaan, of in het verenigingsgebouw. Met tennisgerelateerde activiteiten wordt gelijkgesteld onbetaald vrijwilligerswerk op of rondom de tennisbaan ten behoeve van de vereniging waarvan verzekerde lid is. Verder is de verzekering van kracht gedurende het direct aansluitende, rechtstreekse vervoer naar of van de tennisbaan of het verenigingsgebouw. Ten aanzien van de talenten van de bondsjeugdopleiding, die zijn aangesloten bij een van de KNLTB aangesloten verenigingen, bestaat eveneens dekking gedurende spel- en trainingsmomenten op of rond de tennisbanen van het nationale trainingscentrum in Almere dan wel enige hiertoe aangewezen tennisbaan in Nederland respectievelijk gedurende het direct aansluitende, rechtstreeks vervoer naar of van de tennisbaan. Een en ander voor zover sprake is van training door of onder auspiciën van de KNLTB en sprake is en blijft van amateursport.

Hoe kan ik een schade melden?

U kunt schade die u wilt verhalen op de ongevallenverzekering melden door middel van aan schadeformulier. Bij het melden van een schade moet het bondsnummer worden doorgegeven. Dit bondsnummer staat op het pasje.

Download hier een schadeformulier.

Het schadeformulier kunt u mailen naar: [email protected]