Winterlidmaatschap

Op verzoek van enkele leden is besloten een Winterlidmaatschap in te voeren, ingaande de winterperiode 2024-2025.

Een winterlidmaatschap is voor 6 maanden, ingaande 1 oktober tot 1 april van het volgende jaar. Deze periode loopt gelijk met de door TV Buren georganiseerde wintercompetitie.

Rechten en plichten

  • Winterleden zijn niet verplicht bardienst of ander vrijwilligerswerk te verrichten tijdens hun lidmaatschapsperiode.
  • Winterleden hebben geen stemrecht bij de ALV.

Contributie
De contributie voor het winterlidmaatschap 2024/2025, inclusief €20,== KNLTB-contributie) bedraagt:

  • Volwassenen: € 94,==
  • Jeugd t/m 12 jaar: € 30,==
  • Jeugd 13 t/m 17 jaar: € 46,==
  • Jong volwassenen: € 58,==