Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

Door het inschrijven als lid van TV Buren ga je akkoord met de binnen de vereniging geldende regels en reglementen.

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van TV Buren loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch een jaar verlengd, tenzij schriftelijk (e-mail) opzegging is ontvangen vóór 1 januari , gericht aan de ledenadministratie.

Aanmelding bij TV Buren als lid betekent dat je er automatisch mee akkoord gaat dat je gegevens worden doorgegeven aan en opgeslagen bij de KNLTB. Voor leden van TV Buren zijn bepaalde persoonsgegevens zichtbaar. Je kunt ervoor kiezen je telefoonnummer en/of je emailadres af te schermen. Ga naar de website van TV Buren, log in op MijnClub met je bondsnummer en wachtwoord en ga naar het tabblad Mijn Profiel. Door op het rode potloodje bij emailadres of telefoonnummer te klikken, kun je een vinkje zetten in het vakje onder "geheim". Daarna opslaan.

Leden krijgen na inschrijving een KNLTB-toegangspas . Deze pas, waarop behalve het KNLTB-logo en twee nummers geen informatie staat, kan gebruikt worden als toegangspas en om mee af te hangen. Ook kan de pas – als je daar zelf voor kiest – gebruikt worden om af te rekenen in de kantine van TV Buren. 

Ook zal voorlopig nog een "oude" KNLTB-pas worden aangevraagd, die wel voorzien is van persoonlijke gegevens en een pasfoto. Deze pas is bedoeld voor competitie en KNLTB-toernooien. Voorlopig kan met deze pas ook worden afgehangen (via de magneetstrip).

Contributie

Wijzigingen in de contributie kunnen uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. De contributie wordt bij voorkeur via een automatische incasso geïncasseerd, ineens in januari of in twee termijnen (januari en juni). Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier of via ons machtigingsformulier. Seniorleden die kiezen voor automatische incasso krijgen € 5,- korting op de jaarcontributie. Dit geldt niet voor leden met een studentenlidmaatschap.

De contributie voor een lidmaatschap dat in de loop van het jaar ingaat, wordt per maand berekend, met dien verstande dat de in de contributie opgenomen KNLTB-jaarafdracht altijd volledig moet worden betaald. Deze afdracht bedraagt momenteel € 20,- per jaar.

Vrijwilligerswerk

Het lidmaatschap van TV Buren is onlosmakelijk verbonden met het leveren van een bijdrage om de vereniging draaiende te houden. Van alle seniorleden tussen de 18 en 75 jaar verwachten we dat zij een aantal uren per jaar beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk. Lees hier alles over in het Huishoudelijk Reglement.
Standaard wordt verwacht dat je per kalenderjaar drie bardiensten draait. Maar er zijn ook andere mogelijkheden door actief te zijn in het bestuur of in één van de commissies. Kijk bij de vacatures of laat weten wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En voor wie echt geen bardiensten of vervangende diensten wil draaien, bestaat de mogelijkheid om deze verplichting voor € 100,- per jaar af te kopen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Als (nieuw) lid verwachten we dat je je conformeert aan onze Statuten en Huishoudelijk Reglement

Privacy Policy

TV Buren heeft een Privacy Policy opgesteld, waar we ons allemaal aan houden. Zo hebben bijvoorbeeld vrijwilligers die met persoonsgegevens werken, onze trainers, onze financiële adviseur, een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Door je in te schrijven als lid verklaar je akkoord te gaan met onze Privacy Policy en tevens dat je je daar ook zelf aan zult houden. Ouders/verzorgers die kinderen jonger dan 16 jaar aanmelden als lid, geven hiermee TV Buren toestemming voor het gebruiken van de persoonsgegevens van het kind.