Vacatures

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren!

We hebben nog steeds een superleuke vacature: voorzitter van de Activiteiten Commissie (voorheen genaamd voorzitter Technische Commissie).
Via de Activiteiten Commissie worden alle tennisactiviteiten van
onze club geregeld, zoals competities en toernooien. Dit betekent niet dat de voorzitter deze activiteiten allemaal zelf moet organiseren! Je hebt vooral een
coördinerende en sturende rol; de uitvoerende taken zijn verdeeld onder de (goed functionerende!) commissieleden. Je vertegenwoordigt jouw commissie in de bestuursvergaderingen, verder werk je nauw samen met de voorzitter van de jeugdcommissie. Het opstellen en bijhouden van de Activiteiten-jaarkalender gebeurt ook door de Activiteiten Commissie. Iedereen die een activiteit wil organiseren meldt dat bij de Activiteiten Commissie, die checkt of er ruimte is.
Meer informatie over deze leuke functie kun je krijgen bij onze secretaris Wiebe Oosterhoff bel (06- 11446974 of mail naar [email protected])

 

Wie wil het Open Toernooi (mee helpen) organiseren?
Na twee jaar corona-ellende hopen we in 2022 eindelijk weer een Open Toernooi te kunnen organiseren. Ons Open Toernooi staat op de KNLTB-kalender van 2 tot en met 10 juli 2022. Het is het jaarlijkse hoogtepunt voor de TV Buren met veel tennisplezier, veel gezelligheid op en rond de banen en niet onbelangrijk veel inkomsten voor onze vereniging waardoor we de contributie relatief laag kunnen houden.
Maar ... om een toernooi te kunnen organiseren heb je een toernooicommissie nodig. En die ontbreekt nog.
Dus: wie wil het Open Toernooi mee helpen organiseren? Meld je aan bij onze voorzitter Arie Koster (06-22225049 of via email [email protected])