Vacatures

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren!

We hebben nog steeds een superleuke vacature: voorzitter van de Activiteiten Commissie (voorheen genaamd voorzitter Technische Commissie).
Via de Activiteiten Commissie worden alle tennisactiviteiten van
onze club geregeld, zoals competities en toernooien. Dit betekent niet dat de voorzitter deze activiteiten allemaal zelf moet organiseren! Je hebt vooral een
coördinerende en sturende rol; de uitvoerende taken zijn verdeeld onder de (goed functionerende!) commissieleden. Je vertegenwoordigt jouw commissie in de bestuursvergaderingen, verder werk je nauw samen met de voorzitter van de jeugdcommissie. Het opstellen en bijhouden van de Activiteiten-jaarkalender gebeurt ook door de Activiteiten Commissie. Iedereen die een activiteit wil organiseren meldt dat bij de Activiteiten Commissie, die checkt of er ruimte is.
Meer informatie over deze leuke functie kun je krijgen bij onze secretaris Wiebe Oosterhoff bel (06- 11446974 of mail naar [email protected])