Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van TV Buren bedraagt:

  • voor senioren € 164,== per jaar
  • voor jeugd t/m 12 jaar € 40,== per jaar
  • voor jeugd van 13 t/m 17 jaar € 70,00 per jaar
  • voor jong-volwassenen van 18 t/m 23 jaar € 92,50 per jaar
  • Winterlidmaatschap voor senioren € 85,== per seizoen (1 oktober tot 1 april)

Wie donateur wil worden van TV Buren, betaalt hiervoor € 30,== per jaar.

Voor senioren met een volledig lidmaatschap geldt een korting van € 5,== per jaar bij het afgeven van een machting voor automatische incasso van de contributie.

Indien je een automatische incasso afgeeft, kun je ervoor kiezen de contributie in twee gelijke delen te laten afschrijven (januari en juli).

 

Het rekeningnummer van TV Buren is NL61 RABO 0381 226 999