Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld in de ALV van 28 maart 2022

Huishoudelijk Reglement huidig.pdf