Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld in de ALV van 8 april 2024.

2024-Huishoudelijk Reglement.pdf