Afkoopregeling zelfwerkzaamheid

Afkoopregeling zelfwerkzaamheid 

Volgens het huishoudelijk reglement van TV Buren is ieder lid - vanaf het moment dat hij/zij 18 jaar wordt totdat hij/zij de leeftijd van 75 jaar bereikt - verplicht om ‘zelfwerkzaamheid’ te verrichten in de vorm van een aantal bardiensten en/of andere vrijwilligersdiensten. 

Voor de bardienst betekent dit dat men 2 bardiensten per jaar ‚draait‘. Als je liever geen bardienst doet, dan is er (meestal) de mogelijkheid om andere werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in de parkcommissie. Waarbij vermeld moet worden dat dit niet vanzelfsprekend zo is. Dat kan alleen als er vacatures zijn in (één van) de werkgroepen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de secretaris via [email protected].

Vrijstelling van zelfwerkzaamheid is van toepassing voor alle leden die actief zijn in commissies en bij activiteiten. Deze vrijstelling geldt ook voor nieuwe leden gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap.

Afkoopregeling
De mogelijkheid bestaat om genoemde verplichting af te kopen. Tot uiterlijk 1 januari van het volgende kalenderjaar kan de wens om van deze mogelijkheid gebruik te maken worden doorgegeven aan Elza van Malsen  ([email protected]). Het afkoopbedrag bedraagt € 100,00 per kalenderjaar en dient ook voor 1 januari betaald te worden.

NB
Voor 2023 is deze datum gewijzigd naar 1 april.