Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Buren

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het gehele bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, de vicevoorzitter en de voorzitters van de commissies.

Het bestuur vergadert ca. 1 keer in de 5 à 6 weken. Wil je punten op de agenda plaatsen, stuur deze dan met je motivatie naar de secretaris.

Voor het invullen van één van de vacatures nodigen we je ook van harte uit om contact op te nemen met de secretaris.

Voorzitter
Arie Koster
[email protected]

Secretaris
Wiebe Oosterhoff
[email protected]

Penningmeester
Johan Janssen
[email protected]

Vicevoorzitter/voorzitterparkcommissie/Sponsoring
Gé van Malsen
[email protected]

Voorzitter Jeugdcommissie
Patrick van der Looy
[email protected]

Voorzitter Activiteitencommissie
Rosy Quaedvlieg
[email protected]

Voorzitter Barcommissie
Raymond van der Straten
[email protected]