Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Door het bestuur van TV Buren wordt veel werk verzet, maar gelukkig zijn er daarnaast ruim 60 vrijwilligers die deelnemen in commissies en werkgroepen. Het gaat te ver om hier alle namen op te noemen.
Omdat het voor sommige functies handig is te weten wie daarvoor verantwoordelijk is, beperken we ons tot het noemen van deze contactpersonen en de e-mailadressen.

Algemeen e-mailadres is [email protected]


Barcommissie
[email protected]
Voorzitter
Rosy Quaedvlieg
Twelve (betalingssyteem KNLTB-pas)
Sylvia Bastiaans
Bardienstplanning
Lenie Jansen
Weekdiensten
Hans Kooreman

Jeugdcommissie
[email protected]
Voorzitter/lescoördinator jeugd
Patrick v.d. Looy

Parkcommissie
[email protected]
Voorzitter/coördinator groenploeg/melding storingen
Gé van Malsen
Elektra
Frans Tip
IT
Hans van Dalem
Coördinator bladblazers
Loes Visser

Activiteitencommissie
[email protected]
Voorzitter
vacature
Coördinator toernooien/waarnemend voorzitter
Betsy v.d. Heiden
Coördinator 55+ competitie (geen TC-lid)
Max Quaedvlieg

Sponsorcommissie
[email protected] 
Coördinator
Gé van Malsen
Nieuwe leden zijn van harte welkom

Ledenadministratie
[email protected]
Contactpersoon voor leden en KNLTB/contributie
Elza van Malsen

Financiële administratie
[email protected]
Johan Janssen
Uitvoering financiële administratie
Carin van Sterkenburg

Website en communicatie
[email protected]
e-mailverkeer en website
Elza van Malsen
Website en socialmedia
Meta Oorbeek en Alice de Geus