Nieuwsbrief

 30 oktober 2022

 

Beschikbaarheid banen in verband met Groot Buren Toernooi
Deze week is het Groot Buren Toernooi. Op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond (31-10, 1-11 en 4-11) vinden er wedstrijden plaats op ons complex. Op deze avonden zijn de banen dus niet beschikbaar om vrij te tennissen. Publiek is uiteraard van harte welkom!

Inleveren sleutels kleine toegangshek
De toegangspassen zijn op naam gezet en rondgestuurd en werken prima. Met de toegangspassen kan het nieuwe toegangshekhek worden geopend, de deur naar het afhangscherm en je kan met de nieuwe pas banen afhangen. Het kleine hekje heeft hiermee geen functie meer als entree van het tenniscomplex.

1. Doe de sleutel in een envelop
2. Doe in de envelop een briefje met je naam en het bankrekeningnummer    
    waarop de borg (€ 10,=) moet worden terugbetaald.
3. Als je de borg niet terug wilt, vermeld dan i.p.v. je rekeningnummer “donatie”.   
    Daarvoor alvast dank.  
4. Gooi de envelop door de bus bij Elza van Malsen, Buitenhuizenpoort 6a in  
    Buren.

De sleutels kunnen i.v.m. afsluiten van het boekjaar nog tot eind december worden ingeleverd. Voor de goede orde: wij kunnen ook niets meer met de sleutels; ze zullen als oud ijzer worden afgevoerd.

Denktank TV Buren
Je kunt nog meedoen aan de Denktank over de toekomst van onze vereniging. De eerste bijeenkomst is op 16 november ‘s avonds. Wil je meedoen: meld je aan bij Wiebe Oosterhoff [email protected].

Tenslotte
Om misverstanden te voorkomen: de paslezer voor het openen van het toegangshek zit rechts tegen het gebouw. Als je je pas ervoor houdt, hoor je een klik, maar het hek gaat niet vanzelf open. Gebruik daarvoor de draaiknop