Besluiten Algemene Ledenvergadering

16 maart 2023

Besluiten Algemene Ledenvergadering

Op 13 maart was de Algemene Ledenvergadering.
De leden stemden niet alleen in met de begroting 2023 en de contributie 2024,
maar ook met Johan Janssen als nieuwe penningmeester.
Johan is de opvolger van Kees van Mourik, die na jarenlange trouwe dienst voor TV Buren gestopt is.

Eind vorig jaar is Johan in Buren komen wonen en vrijwel direct lid geworden van TV Buren.
Wij wensen hem succes toe in zijn functie van nieuwe penningmeester!

    

De nieuwe Statuten 
Deze moesten we aanpassen om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)Een rookvrij tenniscomplex. Vanaf heden mag er binnen de hekken van ons complex niet meer gerookt worden

Een rookvrij tenniscomplex
Vanaf heden mag er binnen de hekken van ons complex niet meer gerookt worden.

Nieuwscategorieën