Bardienstplanner opengesteld

17 maart 2023


Bardienstplanner opengesteld

Met ingang van heden is de bardienstplanner geopend om in te schrijven voor bardienst.
Op basis van de ervaringen van vorig jaar, de ledenenquête en de Denktank organiseren we dit jaar, als proef, alléén bardiensten bij activiteiten. Dit betekent dat er voor dit jaar minder bardiensten nodig zijn, waardoor het aantal in te vullen diensten per persoon vermindert van 3 naar 2.

Maar, zoals jullie weten, er is meer te doen dan alleen bardienst! Met z’n allen, en dan bedoelen we ook echt met z’n allen, moeten we de vereniging draaiende te houden door het doen van allerlei werkzaamheden. Je kunt daarbij denken aan onderhoud van de banen, het groen er omheen, het gebouw (binnen en buiten), het terras, blad ruimen in het najaar, enz. Deze “park”werkzaamheden doen we in groepjes op vastgestelde dagen en het is altijd erg gezellig met elkaar!

Ook kun je ervoor kiezen om te helpen bij het organiseren van activiteiten. Wil je meer informatie over deze werkzaamheden en eventuele vacatures, stuur dan een mail naar [email protected]. Of informeer ernaar op de ALV komende maandag.

Hier nog even de spelregels t.a.v. vrijstellingen: dit jaar draaien alle leden tussen 18 en 75 jaar 2 bardiensten of doen andere vrijwilligerswerkzaamheden. Leden die actief zijn in commissies en/of bij activiteiten zijn voor dit jaar vrijgesteld van bardiensten.

Nieuwe leden zijn in het eerste jaar van hun lidmaatschap vrijgesteld.

Alle informatie over het inschrijven voor bardienst, het
behalen van het verplichte IVA-certificaat (Instructie
Veilig Alcohol schenken) en over het afkopen van bardiensten vind je op de website (www.tvburen.nl) onder het kopje Bar/Kantine.

Nieuwscategorieën