Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 22 maart 2021

04 maart 2021


Aan onze leden,

Hierbij treffen jullie de agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering van TV Buren.
Deze zal digitaal worden gehouden op maandag 22 maart 2021 via Microsoft Teams.
De link met de uitnodiging volgt via een separate email met daarin ook de instructie hoe aan de vergadering kan worden deelgenomen.
Bij inloggen op onze website bij mijn Club kun je de bijgevoegde stukken inzien.

Het Bestuur nodigt je van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bijwonen.

Nieuwscategorieën