Van de voorzitter

22 december 2021


Beste leden, sponsoren en iedereen die onze club een warm hart toedraagt,

2021, wat een heftig jaar wederom!
Iedereen in onze gemeenschap is op één of andere manier geraakt door het coronavirus. Niet alleen de kracht van de vereniging werd getest, maar ook die van jullie als mens, als sporter, als werknemer of ondernemer.
Nog altijd, na twee jaar corona, staan we sociaal, organisatorisch en financieel voor de nodige uitdagingen. Tennis is als sport hierin slechts een bijzaak; goede gezondheid is van cruciaal belang.
Ik constateer dat, ondanks de beperkingen die er door de nodige lockdowns zijn, de saamhorigheid en flexibiliteit enorm is geweest. Gelukkig. Ik ga ervan uit dat dit ook in de toekomst blijft bestaan. Immers: samen staan we sterk.

Aan het einde van dit bizarre jaar wederom een woord van dank voor al onze vrijwilligers, die belangeloos en vol overgave klaar stonden voor de club. Zij zorgden ervoor dat er dagelijks gesport kon worden. Een flinke schouderklop is op zijn plaats. Ik blijf het herhalen: zonder vrijwilligers geen Tennisvereniging Buren.

Naast de leden en vrijwilligers bedanken wij ook de bestaande, nieuwe sponsoren en de lokale ondernemers voor hun generositeit en financiële bijdragen. Hartelijk dank daarvoor. Onze verenging kan ook niet zonder hen.

Hoewel het nieuwe jaar begint met een lockdown wil ik voor de feestdagen toch graag een positieve boodschap overbrengen: we gaan dit ook weer achter ons laten! We zullen des te meer gaan genieten van de ‘normale’ zaken van het leven, waarvan tennis natuurlijk een prachtig voorbeeld is.

Bij deze wil ik ook nog even het volgende onder de aandacht brengen. Wij hopen dat dit jaar het Valentijntoernooi en ons Open toernooi, het Vier Toren toernooi, wel doorgang kunnen vinden. Voor het Valentijntoernooi hebben we een Toernooicommissie die dit al jaren verzorgt en voor het Vier Toren toernooi zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers die dit willen organiseren. Mocht je interesse hebben om deel te nemen in deze Toernooicommissie dan kun je je aanmelden bij de Activiteitencommissie of bij ondergetekende.

Bij deze wens ik iedereen heel veel gezondheid, geluk en een sportief 2022!
Graag snel tot ziens!

Namens Het Bestuur
Arie Koster, Voorzitter

Nieuwscategorieën