Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden van TV Buren is heel eenvoudig en kan op ieder moment in het jaar. Er is geen wachtlijst. Onderaan deze pagina staat het inschrijfformulier. Vul het in en stuur het (digitaal) samen met een recente (pas)foto op naar [email protected]. Je kunt als je dat wilt direct gaan spelen met een tijdelijke ledenpas. De definitieve pas ontvang je binnen enkele weken via de KNLTB.

Weet je nog niet zeker of tennissen jouw sport is? Maak dan gebruik van ons actie-lidmaatschap (zie hieronder)

Contributie 2021

De jaarcontributie voor 2021 is als volgt:

  • Jeugd t/m 12 jaar : € 40,00 *)
  • Jeugd 13 t/m 17 jaar : € 70,00 *)
  • Senioren vanaf 18 jaar : € 164,00 *)
  • Senioren vanaf 18 jaar met betaling via automatische incasso: € 159,00 *)
  • Steunende leden : € 30,00
  • Studenten met studentenpas (t/m 23 jaar): € 92,50 
    (met geldige studentenpas)

*) De leeftijd die geldt is steeds de leeftijd die je bereikt in het lopende kalenderjaar.

De contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd, ineens (in januari) of in twee termijnen (januari en juni). Leden die kiezen voor een automatische incasso krijgen € 5,00 korting op de jaarcontributie.

Hieronder kun je het machtigingsformulier downloaden. Voor we opdracht geven voor een automatische incasso aan de bank, sturen we altijd een mailtje zodat de afschrijving niet onverwacht komt.

Wie niet voor automatische incasso kiest, moet de totale contributie in de maand januari voldoen. TV Buren stuurt hierover tijdig een mailtje.

Een lidmaatschap dat gedurende het jaar ingaat, wordt per maand berekend, met dien verstande dat altijd de totale jaarafdracht aan de KNLTB, die in de contributie is verwerkt, moet worden betaald. Momenteel bedraagt deze € 20,00.

Het lidmaatschap van onze vereniging is een jaarverplichting tot 31 december die door het lid wordt aangegaan met de vereniging.

Actie-lidmaatschap

Voor € 10 kun je bij TV Buren twee maanden lang uitproberen of je het leuk vindt om te tennissen. Van dit actie-lidmaatschap kun je alleen gebruikmaken als je de afgelopen twee kalenderjaren niet (tijdelijk) lid van TV Buren bent geweest. Als extraatje krijg je in die twee maanden twee gratis lessen. Voor dit actie-lidmaatschap is een apart inschrijfformulier beschikbaar. Ook dit inschrijfformulier staat onderaan deze pagina.

Zomerchallenge

Veel sportverenigingen liggen stil in de maanden juni, juli en augustus. Maar tennissen kan het hele jaar door!! In samenwerking met de KNLTB is een speciaal zomerlidmaatschap ontwikkeld waarbij je 3 maanden lang lid bent van TV Buren èn van de KNLTB. Je kunt onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen en deelnemen aan alle in deze periode georganiseerde activiteiten. Je hebt gedurende deze 3 maanden geen bardienstverplichting.

De definitieve contributie voor dit lidmaatschap voor 2020 moet nog vastgesteld worden, maar zal ca. € 45,00 voor 3 maanden bedragen en er mag jaarlijks gebruik van gemaakt worden. Hou onze publicaties in de gaten als je hier belangstelling voor hebt.

Ook voor dit Zomerchallenge-lidmaatschap staat onderaan deze pagina een inschrijfformulier. Let op! Je aanmelding geldt voor 3 maanden en je moet je ieder jaar opnieuw aanmelden!

Verplichte bijdrage aan de vereniging

Als seniorlid van TV Buren word je geacht een bijdrage te leveren om de vereniging draaiende te houden. We verwachten van je dat je een aantal uren beschikbaar bent voor vrijwilligerswerk. Dit is verplicht voor leden van 18 tot 75 jaar. Lees er alles over in het huishoudelijk reglement. Standaard wordt verwacht dat je per kalenderjaar 3 bardiensten draait.

Omdat je 18 jaar moet zijn om bardienst te mogen draaien, zal indien nodig het aantal bardiensten in het jaar waarop je 18 wordt aangepast worden, afhankelijk van het moment waarop je jarig bent.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Kijk bij de vacatures of laat weten wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van TV Buren kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie via [email protected]. Je opzegging moet uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij ons binnen zijn. Bij niet tijdig opzeggen, wordt je lidmaatschap geacht voor een jaar te zijn verlengd.

Download bestanden

Hieronder vind je de inschrijfformulieren voor nieuwe leden, het actielidmaatschap, en de machtiging voor een automatische incasso.

 

Inschrijfformulier nieuw lid.pdf Inschrijfformulier nieuw tijdelijk lid.pdf Machtigingsformulier.pdf