Lidmaatschap

Wil je lid worden van TV Buren, neem dan contact op via [email protected] of vul meteen het formulier onderaan deze pagina in. Met dit aanmeldingsformulier meld je je definitief aan als nieuw lid.  Een keer proefdraaien kan natuurlijk ook. Stuur een mail en we nemen contact met je op.
 
Contributie
De contributie voor 2018 is als volgt:
Jeugd 1 t/m 8 jaar : € 26,00
Jeugd 9 t/m 13 jaar : € 51,50
Jeugd 14 t/m 17 jaar : € 72,50
Senioren vanaf 18 jaar : € 164,00
Senioren vanaf 18 jaar met betaling via automatische incasso: € 159,00
Steunende leden : € 26,00
Studenten met studentenpas (t/m 23 jaar): € 92,50
 
De leeftijd die geldt is de leeftijd die je in het lopende kalenderjaar bereikt.
 
Let op: zolang je nog op de basisschool zit, moet je 's-avonds plaats maken voor middelbare scholieren en senioren. Raadpleeg het huishoudelijk reglement voor de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.
 
De contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd, ineens (in januari) of in twee termijnen (januari en juni). Hieronder kun je het machtigingsformulier downloaden. Senioren die kiezen voor een automatische incasso krijgen € 5,== korting op de jaarcontributie.
 
Actie-lidmaatschap
Voor 10 euro kun je bij TV Buren twee maanden lang uitproberen of je het leuk vindt om te tennissen. Dit mag alleen als je niet eerder (tijdelijk) lid van TV Buren bent geweest. De actie geldt dus alleen voor nieuwe mensen. Als extraatje krijg je in die twee maanden ook twee gratis lessen. Voor dit actie-lidmaatschap is een apart inschrijfformulier beschikbaar, dat eveneens onderaan deze pagina staat.
 
Introducés
Alléén leden van TV Buren mogen gebruik maken van onze banen, maar mocht je eens een balletje willen slaan met iemand die geen lid is van onze vereniging, dan kan dat toch. Voor 2,50 euro kun je een hele dag gebruik maken van een introducée-pasje. Zo'n pasje kun je afhalen tegen contante betaling bij één van onderstaande adressen in Buren.
 
Piet Gubbels, Commanderij 4, T 0344 572219
Corina van Arkel, Bernardlaan 4, T 0344 572656
Max Quaedvlieg, Kon. Emmastraat 3, T 0344 571778
 
Let op: je mag je introducée maximaal drie keer per jaar uitnodigen. Bel tijdig van tevoren om te reserveren want op sommige avonden kun je geen introducé meenemen.
 
Jij bent als lid van TV Buren verantwoordelijk voor gedrag, kleding en schoeisel van je introducé. Jouw introducé heeft verder dezelfde rechten en plichten als de leden.
 
Winterlidmaatschap
Bij TV Buren kun je gebruik maken van het Winterlidmaatschap. Tegen gereduceerd tarief ben je tijdelijk lid van 1 oktober tot 1 maart. Je hebt geen bardienstverplichting en je kunt meedoen met het Valentijntoernooi en de Wintercompetitie. Je mag niet meestemmen bij de ALV. Voor meer informatie over het Winterlidmaatschap kun je mailen naar [email protected]
 
Bedrijfslidmaatschap
Met een bedrijfslidmaatschap kun je je klant, leverancier of relatie uitnodigen voor een potje tennis, elke dag van de week, de hele dag. Voor meer info over het bedrijfslidmaatschap: stuur een mail naar [email protected].
 
Verplichte bijdrage aan de vereniging
Als seniorlid van TV Buren word je geacht een bijdrage te leveren om de vereniging draaiende te houden. We verwachten van je dat je een aantal uren beschikbaar bent voor vrijwilligerswerk. Dit is verplicht voor leden van 18 tot 75 jaar. Lees er alles over in het huishoudelijk reglement (HR). Standaard wordt verwacht dat je per kalenderjaar 3 bardiensten draait. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Kijk bij de vacatures of laat weten wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
 
Lessen
Les nemen zonder lid te zijn is niet toegestaan. De enige uitzondering hierop is het deelnemen aan de jeugdtrainingen “Maak Kennis Met Tennis”. Klik hier voor informatie over de lessen.
 
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van TV Buren kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie via [email protected]. Je opzeggingen moet uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij ons binnen zijn. Als je na 31 december je opzegging doorgeeft, dan moeten we je kosten in rekening brengen (afdracht aan de KNLTB en je nieuwe pas).
 
Download bestanden
Hieronder vind je de inschrijfformulieren voor definitief lidmaatschap en actielidmaatschap.
Inschrijfformulier nieuw tijdelijk lid.pdf InschrijfformulierNieuwLid.pdf AutomatischeIncassoTVBuren.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 571 716

Address

Plantsoen 3
4116 CB Buren