Commissies

 
Bestuursondersteuning
De financiele administratie wordt verzorgd door een groep mensen die het bestuur ondersteunen.
 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Carin van Sterkenburg-van Beurden Boekhouding   e-mail
Elza van Malsen Ledenadministratie   e-mail
 
Commissie ledenwerving en introductie
De ledenadministratie zorgt voor een zorgvuldige administratie van het ledenbestand. In samenwerking met de redactie worden overzichten gepubliceerd op het afgeschermde ledenportal.
 
De ledenwerving zorgt voor activiteiten die moeten leiden tot nieuwe leden.
 
Ben je nieuw bij TV Buren, dan heb je beslist veel vragen. Op deze website staat heel veel informatie, en ook het huishoudelijk reglement staat vol praktische informatie over wat we van je verwachten.
 
Toch zijn er misschien nog tal van andere praktische vragen, zoals: tot hoe laat kunnen we op de baan terecht, waar zitten de lichtknoppen, wanneer moeten we wel of niet vegen, hoe moeten we precies vegen, kunnen we spelen als er sneeuw op de banen ligt, hoe vaak kan ik een introducé meenemen, hoe krijg ik een sleutel van het hek, etcetera.
 
Voor alle praktische vragen kun je terecht bij de commissie ledenwerving en introductie.
 

Barcommissie
 
Naam
Arie Koster
Adrie Gerritse
Hans Kooreman
Jan de Bruin
Joop van Barneveld
Lenie Jansen
Rosy Quaedvlieg
Sylvia Bastiaanse
Willem-Geert van der Moer
Wilma Franke
 
Parkcommissie
 
Naam Functie
Ge van Malsen Voorzitter
Huib Vermasen  
Max Quaedvlieg  
Hans de Haas organisatie bladblazers
Piet Gubbels organisatie bladblazers
Aart van Arkel  
Dick van Haaften  
Sjaak van Leeuwen  
Frans Tip  
M. Bronk  
André Verweij  
Erik Nijs  
Nicolaas Maathuis  
Henk Folmer  
 
Redactie
De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de website, het Facebook-account en verzending van nieuwsbrieven.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Alice de Geus Facebook-account   e-mail
Bob Leermakers Website/nieuwsbrieven   e-mail
 
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het welzijn van de sponsoren. Sponsoren kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden in het sponsorpakket.
 
 
Naam Functie
Ernst van de Grijp Coördinator
Arnoud Zanen Sponsorcommissie
Tjerk Ploeger Sponsorcommissie
 
Sleutelbeheer
Alle leden mogen een sleutel aanvragen die toegang geeft tot het hek, de wc's, de kleedkamers en het afhangbord. Vraag je sleutel aan via sleutelbeheer. Aan het verstrekken van een sleutel zijn kosten verbonden.
 
Het sleuteladres is de persoon waar je de sleutel van de kantine kunt ophalen als er geen bardienst is. 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Gé en Elza van Malsen Sleutelbeheer kantine 0344-571971 e-mail
 
Data/telecom
Voor vragen omtrent telecommunicatie en dataverkeer kun je je voorlopig richten tot de data/telecom commissie 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Gé van Malsen Electra en installaties   e-mail
 
Technische commissie
Vrij spelen, trainingen (tennislessen), competitie en toernooien zijn de tennisactiviteiten die plaatsvinden binnen de vereniging. Gedurende het hele jaar wordt gezocht naar een optimale balans, om alle leden voldoende gelegenheid te bieden om op zijn of haar manier en niveau de tennissport te beoefenen. Waar nodig wordt contact gezocht met omliggende verenigingen om op die manier te kunnen voorzien in de behoeften van alle leden.
 
De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid om het gehele jaar aan tennisactiviteiten deel te nemen. De vereniging biedt een gevarieerd tennisaanbod gericht op sportiviteit en gezelligheid, voor jong en oud en op verschillende speelniveaus. Voor TV Buren betekent dit dat er voornamelijk recreatief getennist wordt, maar dat er ook mogelijkheden zijn om prestatief te tennissen.
 
Ieder jaar wordt een activiteitenkalender samengesteld en getoetst om zoveel mogelijk leden actief tennissend op de banen te zien. Speciale aandacht gaat uit naar de jeugd (tot 18 jaar). De jeugd wordt gestimuleerd om kennis te maken met tennis en tennisvaardigheden te ontwikkelen.
 
Daarnaast spant TV Buren zich in om de senioren zo lang mogelijk met plezier op eigen niveau te laten tennissen.
 
Activiteiten worden gecoördineerd door de technische commissie (TC): [email protected] 
 
Naam Functie
Jan Broekman Voorzitter
Peter van der Zaag Algemee
Alice De Geus Algemeen
Betsy van der Heijden Algemeen
 
Jeugdcommissie
 
Naam Functie
Patrick van der Looy Voorzitter
Saskia Smyth  
Marjolein de Kroon  
Aukje de Kreek  
Karin van Koningsbruggen  
Ralph Delpeut Trainer
Piet Gubbels