Coronavirus gedragsregels kantine en terras TV Buren

Versie: 03-BC-rq Datum: 24 juli 2020
Zie ook de nieuwe bardienstregels die vanaf 24 juli 2020 ingaan.

Openstelling kantine

De kantine gaat open en wordt zo ingericht dat we op 1,5 mtr kunnen blijven.

Wij informeren jullie graag over hoe dat gestalte gaat krijgen. Uitgangspunten daarbij zijn:

 1. de van overheidswege afgegeven leefregels, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Blijf sowieso thuis bij klachten zoals hoesten, koorts, niezen of wat dan ook (zie richtlijnen RIVM).

  Zie ook Corona bulletin 05 voor de gedragsregels op het park.
 2. Bij voorkeur zitten we buiten op het terras, in de buitenlucht is het besmettingsrisico kleiner.  

Kantine

 • Respecteer de 1,5 meter, zit en passeer elkaar met ruime afstand.
 • De barkrukken dienen als ‚barrière‘, daar mag niet op worden gezeten.
 • De dubbele terrasdeur dient als in- en uitgang en blijft open gedurende de activiteit/dienst.
 • We mogen maximaal 16 personen binnen hebben.
 • Bij slecht weer: indien nodig maken de 'langstzittenden' plaats voor de nieuwkomers.

Terras 

 • Respecteer de 1,5 meter, zit en passeer elkaar met ruime afstand.
 • Bij drukte: gebruik ook de andere terrassen. Indien nodig maken de “langstzittenden” plaats voor de nieuwkomers.
 • Desinfecteer tafel en stoelen voordat je plaatsneemt (desinfectiespray op statafel).
 • Was voor je gaat zitten en als je thuiskomt je handen

Sleutelhouders

 • mogen de deuren weer openen; voorwaarde is dat één persoon verantwoordelijk is en zorgt voor beheer en uitgifte van consumpties én ook opruimt
 • N.B. 1) Gebruikt servies in de vaatwasser plaatsen, lege flesjes in de daarvoor bestemde kratten. Én bier en frisdrank aanvullen in de koeling onder de bar
 • N.B. 2) De verantwoordelijke zorgt bij vertrek voor desinfectering (zie bardienstregels)

Woensdagochtend 50+ competitie

Dit is een informele competitie waarbij het thuisspelende team zelf de bardienst verzorgt. Dit is één vaste persoon. Uiteraard zijn ook hier N.B. 1) en 2) conform bovenstaand van toepassing.

Klachten

Bestuur en commissieleden gaan geen politieagent spelen. Spreek elkaar aan op gedrag. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen. Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.  

Aanvullingen op dit bulletin

Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB onder FAQ. E-mail: [email protected]    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 571 716

Address

Plantsoen 3
4116 CB Buren