Coronavirus gedragsregels kantine en terras TV Buren

Versie: 02-BC Datum: 1 juli 2020
Zie ook de nieuwe bardienstregels die vanaf 1 juli 2020 ingaan.

Openstelling terras

Het terras mag open en we gaan verkopen vanaf een "uitgifteloket". Wij informeren jullie graag over hoe dat gestalte gaat krijgen. Uitgangspunten daarbij zijn:  

  1. de van overheidswege afgegeven leefregels, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Blijf sowieso thuis bij klachten zoals hoesten, koorts, niezen of wat dan ook. Volg daarbij de richtlijnen van het RIVM. Aanbevelingen gelden 24/7. Zie ook TV Buren Corona bulletin 05 voor de gedragsregels op het park.
  2. de uitspraak dat het gevaar op besmetting in de buitenlucht veel kleiner is dan binnen.  

Kantine

De kantine doen we nog niet open en is dus ook niet beschikbaar om te zitten of te schuilen. Blijf bij slecht weer blijf thuis of verlaat het park direct.  

Terras 

  • Respecteer de 1,5 meter, zit en passeer elkaar met ruime afstand.
  • Respecteer de markeringen t.b.v. de plaats van het meubilair.
  • Bij drukte: gebruik ook de andere terrassen. Indien nodig maken de “langstzittenden” plaats voor de nieuwkomers.
  • Desinfecteer tafel en stoelen voordat je plaatsneemt (desinfectiespray op statafel). Was voor je gaat zitten en als je thuiskomt je handen.

Woensdagochtend 50+ competitie

Dit is een informele competitie waarbij geen bardienst is aangewezen. Het thuisspelende team verzorgt zelf de bardienst. Dit is één vaste persoon die de bardienst “draait” en die ochtend niet tennist. Dus geen wisselspeler of vergelijkbaar. Ook geen toegang voor teamleden en gasten.

Klachten

Bestuur en commissieleden gaan geen politieagent spelen. Spreek elkaar aan op gedrag. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen. Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.  

Aanvullingen op dit bulletin

Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB onder FAQ. E-mail: [email protected]    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 571 716

Address

Plantsoen 3
4116 CB Buren