Coronavirus gedragsregels terras TV Buren

 Corona gedragsregels kantine en terras TV Buren  

Versie:  08
Datum: 25 september 2021  

Uitgangspunten zijn nog steeds de van overheidswege afgegeven leefregels, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Blijf sowieso thuis bij klachten zoals hoesten, koorts, niezen of wat dan ook (conform richtlijnen RIVM). Zie ook de bijgevoegde bardienstregels.  

Beste leden,  

Vanaf vandaag, 25 september, wordt de 1,5 meterregel los gelaten. Om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden is een aantal voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik maken van de horeca binnen een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis.  

Vanaf 25 september 2021 hanteren we de volgende regels: 
·        Bij binnentreden in het bargedeelte van het clubhuis is een Coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
·        De persoon die bardienst heeft checkt de bezoekers via de app ‘CoronaCheck Scanner’.  
·        De bardienstleden kunnen de CoronaCheck scanner op hun eigen telefoon installeren en gebruiken via https://coronacheck.nl/nl/scanner/ of via de appstore. 
·        Voor de competitieteams is er een verantwoordelijkheid voor de teamcaptains om hun teamleden te wijzen op het coronatoegangsbewijs. De bezoekende teams zijn inmiddels via de KNLTB-site door de competitieleider geïnformeerd.  

Verder: 
·        Voor het gebruik van het terras buiten en de tennisbanen geldt de verplichting van coronatoegangsbewijs niet. 
·        Voor het gebruik van het toilet en kleedkamers is ook geen coronatoegangsbewijs nodig. 
·        Het bargedeelte van het clubhuis is alleen bereikbaar via de buitendeuren. De deur tussen het bargedeelte en toilet en kleedkamers is afgesloten. 
·        Er geldt geen maximaal aantal bezoekers in het clubhuis. 
·        Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar de ruimte. 
·        De horeca in het clubhuis dient om 00.00 uur gesloten te worden.  

We realiseren ons dat de regeling niet echt ledenvriendelijk is. Maar we ontkomen er niet aan om de regels toe te passen. We gaan er vanuit dat alle leden en bezoekers aan de maatregel meewerken. Mochten er desondanks toch conflicten ontstaan, meld het bij één van de bestuursleden: Arie Koster (06 22225049), Gé van Malsen (06 58823184) of Rosy Quaedvlieg  (06 10934313).    

Dank voor jullie medewerking. 

Klachten Bestuur en commissieleden gaan geen politieagent spelen. Spreek elkaar aan op gedrag. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen. Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.  

Aanvullingen op dit bulletin kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. E-mail: [email protected]