Coronavirus bulletin

Versie: 05 (update na openstelling kantine en terras)
Datum: 1 juli 2020  

Nu we weer mogen tennissen en ook kantine en terras weer in gebruik zijn, willen we jullie informeren over hoe dat gestalte gaat krijgen. Uitgangspunten zijn en blijven de van overheidswege afgegeven leefregels waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Bestuurs- en commissieleden zullen geen politie spelen. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen.
Blijf sowieso thuis bij klachten, koorts, hoesten, niezen of wat dan ook. Aanbevelingen gelden 24/7. 

Afhangen

We gebruiken tijdelijk het oude afhangbord weer. Laat 1 persoon afhangen. Laat de afhanger zijn handen wassen. Respecteer tijdens het wachten op een baan de 1,5 meter regel!!  

Spelen

Geen highfives, praatje pot aan het net, felicitaties en big hugs en respecteer de 1,5 meter afstand van elkaar.  

Rusten en wisselen tussen de sets

Passeer elkaar met ruime afstand en neem die afstand ook in acht op het bankje. Drink niet van elkaar. Gebruik de telborden niet.  

Trainen/lessen

Trainingsmateriaal wordt beheerd door de trainer en waar nodig en mogelijk gedesinfecteerd. Zie de mail van TSTK voor aanvullende informatie.  

Handen wassen

Was na het tennissen je handen.  

Blessures en andere ongemakken

Bij niet ernstige blessures: waarschuw de partner of een ander familielid. Bij ernstige blessures waar direct hulp/ondersteuning nodig is dient dit pragmatisch aangepakt te worden.  

Bardienst

Zie de gedragsregels kantine en terras en de aangepaste regels voor de bardienst. 

Toiletgebruik.

Van de urinoirs is slechts één urinoir operationeel. Hou afstand en laat de deur open. Er zijn twee gewone toiletten open. Maak echter zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Ook hier handen wassen (maar dat moest al).  

Douchen

Niet toegestaan.  

Competitie/toernooien/onderlinge uitwisselingen 

Mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter regeling en de bardienst instructies.  

Vergaderen

Kan en mag mits de 1,5 mtr. policy in acht wordt genomen.  

Klachten

Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.  

Aanvullingen op dit bulletin

Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB onder FAQ. E-mail: [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 571 716

Address

Plantsoen 3
4116 CB Buren