Coronavirus bulletin

Corona bulletin 

Versie: 11 (update na maatregelen 24 maart 2021)
Datum: 31 maart 2021

Versie: 12 (update n.a.v. versoepeling maatregelen 28.04.2021)
Datum: 26 april 2021

Met ingang van woensdag 30 april a.s. zal de avondklok niet meer gelden en kan ons tennispark dus weer de hele avond open blijven.
Uitgangspunten zijn en blijven de van overheidswege afgegeven regels waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Bestuurs- en commissieleden zullen geen politie spelen. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen.

Gewijzigde maatregelen vanaf 16 maart
•    Er geldt geen avondklok meer.

Maatregelen die worden verlengd
•    Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter  groepsverband. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook interne wedstrijden op de club zijn toegestaan.
•    Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten met maximaal 4 personen op een baan tennissen. Voorwaarde is dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
•    Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1,5 meter afstand. Dit is exclusief trainer.
•    Er mogen geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld     worden.
•    Publiek is niet toegestaan.
•    Sportkantine, kleedkamers en douches zijn dicht.

Afhangen
We gebruiken het digitale afhangbord. Laat 1 persoon afhangen. Laat de afhanger zijn handen wassen.
Respecteer tijdens het wachten op een baan de 1,5 meter regel!!

Spelen
Geen highfives, praatje pot aan het net, felicitaties en big hugs. En voor iedereen vanaf 27 jaar: respecteer de 1,5 meter afstand.

Rusten en wisselen tussen de sets
Van baan wisselen tussen de sets doe je met de klok mee.
Drink niet van elkaar. Gebruik de telborden niet.

Trainingen/lessen
Zo lang dit nodig is worden de trainingen aangepast aan de geldende regels en de avondklok. Verantwoordelijkheid ligt bij de trainers.

Handen wassen
Was na het tennissen je handen.

Blessures en andere ongemakken
Bij niet ernstige blessures: waarschuw de partner of een ander familielid.
Bij ernstige blessures waar direct hulp/ondersteuning nodig is dient dit pragmatisch aangepakt te worden.

Toiletgebruik
Van de urinoirs is slechts één urinoir operationeel. Hou afstand en laat de deur open. Er zijn twee gewone toiletten open. Maak echter zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Ook hier handen wassen (maar dat moest al).

Douchen
Niet toegestaan.

Vergaderen
Digitaal vergaderen wordt geadviseerd.

Klachten
Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.

Aanvullingen op dit bulletin
Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB.
E-mail: [email protected]