Coronavirus bulletin

Versie: 07 (update na maatregelen 14.10.2020)
Datum: 1 juli 2020  

Gelukkig mogen we blijven tennissen. Helaas moeten we de kantine en ons terras weer voor voorlopig 4 weken sluiten.
Uitgangspunten zijn en blijven de van overheidswege afgegeven leefregels waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Bestuurs- en commissieleden zullen geen politie spelen. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen.
Blijf sowieso thuis bij klachten, koorts, hoesten, niezen of wat dan ook.
Aanbevelingen gelden 24/7.

Afhangen
We gebruiken het digitale afhangbord. Laat 1 persoon afhangen. Laat de afhanger zijn handen wassen.
Respecteer tijdens het wachten op een baan de 1,5 meter regel!!

Spelen
Geen highfives, praatje pot aan het net, felicitaties en big hugs en respecteer de 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het dubbelen.

Rusten en wisselen tussen de sets
Van baan wisselen tussen de sets doe je met de klok mee.
Drink niet van elkaar. Gebruik de telborden niet.

Trainen/lessen
Trainingsmateriaal wordt beheerd door de trainer en waar nodig en mogelijk gedesinfecteerd.
Trainingen mogen gewoon doorgaan met (voor senioren) maximaal 4 personen per baan (exclusief de trainer) en er mag onderling niet van baan gewisseld worden, dus niet ‘doordraaien’.

Handen wassen
Was na het tennissen je handen.


Blessures en andere ongemakken
Bij niet ernstige blessures: waarschuw de partner of een ander familielid.
Bij ernstige blessures waar direct hulp/ondersteuning nodig is dient dit pragmatisch aangepakt te worden.

Toiletgebruik
Van de urinoirs is slechts één urinoir operationeel. Hou afstand en laat de deur open. Er zijn twee gewone toiletten open. Maak echter zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Ook hier handen wassen (maar dat moest al).

Douchen
Niet toegestaan.

Competitie/toernooien/onderlinge uitwisselingen
De KNLTB-competitie is zowel voor senioren als jeugd door de KNLTB stilgelegd.
In week 42 t/m 46 mogen geen toernooien worden georganiseerd.

Vergaderen
Kan en mag mits de 1,5 mtr. policy in acht wordt genomen maar digitaal vergaderen wordt geadviseerd.

Klachten
Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.

Aanvullingen op dit bulletin
Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB onder FAQ.
E-mail: [email protected]