Coronavirus bulletin

Versie: 08 (update na maatregelen 23.01.2021)
Datum: 22 januari 2021 

Opnieuw zijn de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie aangescherpt. Vanaf zaterdag 23 januari tot in ieder geval dinsdag 9 februari geldt een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Op dat tijdstip dient iedereen thuis te zijn. Deze maatregel geldt voor zowel senioren als junioren. Het tennispark is dan ook met ingang van 23 januari vanaf 20.45 uur gesloten.

De andere maatregelen die tijdens de lockdown van toepassing zijn, geven geen aanleiding de regels aan te passen. Uitgangspunten zijn en blijven de van overheidswege afgegeven regels waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan. Bestuurs- en commissieleden zullen geen politie spelen. Boetes zijn voor eigen rekening of worden hoofdelijk omgeslagen.
Blijf sowieso thuis bij klachten, koorts, hoesten, niezen of wat dan ook.
Aanbevelingen gelden 24/7.

Alleen enkelspel is toegestaan
Voor leden vanaf 18 jaar geldt dat alleen enkelspel is toegestaan. Er mogen maximaal 2 personen op een baan staan.
In verband met deze maatregel is de speeltijd voor enkelspel verlengd van 30 minuten naar 45 minuten.
Voor jeugdleden geldt dat dubbelen nog steeds mag.

Afhangen
We gebruiken het digitale afhangbord. Laat 1 persoon afhangen. Laat de afhanger zijn handen wassen.
Respecteer tijdens het wachten op een baan de 1,5 meter regel!!

Spelen
Geen highfives, praatje pot aan het net, felicitaties en big hugs en respecteer de 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het dubbelen.

Rusten en wisselen tussen de sets
Van baan wisselen tussen de sets doe je met de klok mee.
Drink niet van elkaar. Gebruik de telborden niet.

Trainingen/lessen
Trainingsmateriaal wordt beheerd door de trainer en waar nodig en mogelijk gedesinfecteerd.
Trainingen mogen gewoon doorgaan met (voor senioren) maximaal 2 personen per baan (exclusief de trainer) en er mag onderling niet van baan gewisseld worden, dus niet ‘doordraaien’.
Ook hier geldt dat trainingen niet na 20.45 mogen worden gegeven. Op dit moment zijn we aan het proberen het trainingsschema zo aan te passen, dat alle lessen, eventueel op een eerder tijdstip of in het weekend, door kunnen gaan.

Handen wassen
Was na het tennissen je handen.

Blessures en andere ongemakken
Bij niet ernstige blessures: waarschuw de partner of een ander familielid.
Bij ernstige blessures waar direct hulp/ondersteuning nodig is dient dit pragmatisch aangepakt te worden.

Toiletgebruik
Van de urinoirs is slechts één urinoir operationeel. Hou afstand en laat de deur open. Er zijn twee gewone toiletten open. Maak echter zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Ook hier handen wassen (maar dat moest al).

Douchen
Niet toegestaan.

Competitie/toernooien/onderlinge uitwisselingen
De KNLTB-competitie is zowel voor senioren als jeugd door de KNLTB stilgelegd.

Vergaderen
Digitaal vergaderen wordt geadviseerd.

Klachten
Indien er klachten zijn over het gedrag van leden dan eerst zelf aanspreken voordat het bestuur ingeschakeld wordt.

Aanvullingen op dit bulletin
Kunnen ingediend worden bij Gé van Malsen. Kijk ook op de site van de KNLTB onder FAQ.
E-mail: [email protected]