Coronavirus Bardienstregels

  Bardienstregels m.i.v. 25 september 2021 

Versie: 08
Datum: 25 september 2021


Uitgangspunten zijn nog steeds de van overheidswege afgegeven leefregels, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling daarvan.
Blijf sowieso thuis bij klachten zoals hoesten, koorts, niezen of wat dan ook (conform richtlijnen RIVM). 

Vanaf vandaag, 25 september, wordt de 1,5 meterregel los gelaten. Om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden is een aantal voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik maken van de horeca binnen een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis.  

Vanaf 25 september 2021 hanteren we de volgende regels: 
·        Bij binnentreden in het bargedeelte van het clubhuis is een Coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
·        De persoon die bardienst heeft checkt de bezoekers via de app ‘CoronaCheck Scanner’.  
·        De bardienstleden kunnen de CoronaCheck scanner op hun eigen telefoon installeren en gebruiken via https://coronacheck.nl/nl/scanner/ of via de appstore. 
·        Voor de competitieteams is er een verantwoordelijkheid voor de teamcaptains om hun teamleden te wijzen op het coronatoegangsbewijs. De bezoekende teams zijn inmiddels via de KNLTB-site door de competitieleider geïnformeerd.  

Verder: 
·        Voor het gebruik van het terras buiten en de tennisbanen geldt de verplichting van coronatoegangsbewijs niet. 
·        Voor het gebruik van het toilet en kleedkamers is ook geen coronatoegangsbewijs nodig. 
·        Het bargedeelte van het clubhuis is alleen bereikbaar via de buitendeuren. De deur tussen het bargedeelte en toilet en kleedkamers is afgesloten. 
·        Er geldt geen maximaal aantal bezoekers in het clubhuis. 
·        Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar de ruimte. 
·        De horeca in het clubhuis dient om 00.00 uur gesloten te worden.  

We realiseren ons dat de regeling niet echt ledenvriendelijk is. Maar we ontkomen er niet aan om de regels toe te passen. We gaan er vanuit dat alle leden en bezoekers aan de maatregel meewerken. Mochten er desondanks toch conflicten ontstaan, meld het bij één van de bestuursleden: Arie Koster (06 22225049), Gé van Malsen (06 58823184) of Rosy Quaedvlieg  (06 10934313).    

Dank voor jullie medewerking. Ter opfrissing van je geheugen de Bardienst spelregels
 
Doel van onderstaande regels is om ‘aanraking‘ en ‘contact‘ zoveel mogelijk te vermijden en te voldoen aan de gedragsregels die door het RIVM zijn opgesteld.

1. Kantine/bar:
1.1. De kantine/bar zijn open om een drankje te drinken, te zitten of te schuilen, met
inachtneming van de geldende corona gedragsregels 
1.2. Sleutelhouders mogen de kantine/bar openstellen. Voorwaarde hiervoor is dat de
sleutelhouder op dat moment de rol van bardienstmedewerker op zich neemt, en dus
verantwoordelijk is voor alle acties en taken van een reguliere bardienst (zie bijlage).
1.3. Bezoekers (zij die hun aanwezigheid niet kenbaar hebben gemaakt middels het afhang- systeem) 

Bardienst Spelregels
Hoe zorgen we met z’n allen ervoor dat ‘bardienst draaien’ leuk is, ook voor degene die ná ons
komt? We hebben de belangrijkste ‘spelregels’ hieronder samengevat.
Vóórdat je naar de club gaat: sleutels ophalen bij de weekdienst (zie sleuteldienstlijst)

Aankomst
- Vaatwasser (keuken) leegruimen.
- Spoelbak (bar) laten vollopen en een klein scheutje bierglasreiniger toevoegen.
- Voorraad drank (bar): bier, wijn en frisdrank in de koelingen checken/aanvullen.
- Voorraad food (bar): snoep, chips en candybars checken/aanvullen

Vertrek
- Altijd doen: Consumpties afrekenen als je je de bardienst aan iemand anders overdraagt.
- Vaatwasser vullen en als (bijna) vol: aanzetten (N.B. géén bierglazen).
- Voorraad drank: bier, wijn en frisdrank aanvullen in de koelingen (bar).
- Tafels (kantine) en barblad (nat) afnemen; vuile vaat opruimen; spoelbak leeg laten lopen; tapblad
schoonspoelen met water.
- Keuken opruimen, keukenbladen schoonmaken; check = frituurpan uit?!
- Afval scheiden:
Lege dozen platmaken en in papiercontainer;
Plastic in plasticafvalzak in keuken, volle zak in plasticcontainer;
- PET flesjes: er staat een krat buiten op het terras, onder het reclamebord. Flesjes gaan naar de
keuken, lege krat terugzetten op het terras.
- Prullenbakken voorzien van een schone afvalzak; vuilniszakken in grote container (buiten).
- Desinfecteer: alle contactpunten in de kantine, zoals bar, pinapparaat, deurklink, etc.
- Verwarming op stand 14 zetten, lichten uit, deuren op slot, hek op slot; sleutel terugbrengen naar de
weekdienst.

Heb je een rustige bardienst ? Maak je nuttig !
Zelfwerkzaamheid: bij TV Buren hoort zelfwerkzaamheid, o.a. het vervullen van bardienst, bij je lidmaatschap. Wanneer je als gastheer/gastvrouw door afwezigheid van klanten minder te doen hebt, maak je dan op een andere manier nuttig. Bijvoorbeeld door het terras schoon te vegen, tafels/stoelen buiten af te nemen, glazen te spoelen, etc. etc. Er is altijd wel iets te doen!
Veiligheid en wettelijke regels
Voor de veiligheid van kinderen, maar ook conform de wet, is het niet toegestaan dat kinderen jonger dan 17 jaar zich achter de bar bevinden. Kinderen mogen hun ouders best een handje helpen, maar dan aan de andere kant (in de kantine) van de bar of buiten.

Tot slot: Zijn er zaken die je opgevallen zijn, of heeft je voorganger zijn/haar taken niet naar behoren vervuld, of is de bardienst die jou moet aflossen niet gekomen, meld dit a.u.b. aan ons ([email protected]) of hang even een briefje in de keuken ‘aan de waslijn’.